EMOCIONALNE PISMENOSTI

„Biti pametan“ je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, istraživanja pokazuju da društveno uspešni i lično zadovoljni pojedinci nisu oni koji imaju visok IQ već oni koji pored racionalne inteligencije imaju razvijenu tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva veštine poput: svesnost sopstvenih osećanja i razumevanje osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.

Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.

 

Specifični ciljevi treninga:

- Naučiti kako da se bolje osećamo, ali i da osećamo bolje

- Povećati nivo samosaosećanja i samopoštovanja

- Povećati nivo psihološke fleksibilnosti naspram rigidnosti

- Usvajanje meditativnih tehnika za prihvatanje i defuzioniranje osećanja i misli (to jest mogućnost da se distanciramo od unutrašnjih neprijatnih doživljaja)

- Redukovanje negativne samokritike i negativne kritike drugih

- Definisanje emocija i usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije

- Uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja

- Povećati nivo iskrene i direktne komunikacije, naspram manipulacije i nefunkcionalnih Igri

 

0 0